ANA architecten en de klimaatopgave

ANA architecten en de klimaatopgave

 

 

De Dag van de Architectuur staat dit jaar in het teken van klimaat. Dit is een breed thema, het gaat enerzijds over hoe architectuur kan bijdragen aan het voorkomen van klimaatverandering, bijvoorbeeld door het gebruik van materialen die het milieu niet belasten. Anderzijds kunnen architecten bijdragen aan het bieden van oplossingen voor de klimaatproblematiek die vandaag de dag speelt. Voorbeelden hiervan zijn rainproof en natuurinclusief bouwen door het integreren van groen en regenwaterbufferzone ’s.

 

De architecten van ANA gingen met elkaar in gesprek over hoe ANA door middel van onze architectuur kan bijdragen aan de klimaatopgave. Hieruit destilleerden we zes belangrijke thema’s:

 

  1. Toekomstbestendig bouwen. ANA ontwerpt gebouwen die toekomstbestendig zijn, bijvoorbeeld door de toepassing van de Open Building methode en het ontwerpen van flexibele woningen die aansluiten bij de veranderende wensen.
  2. Door bewust materiaalgebruik kun je de milieubelasting beperken. ANA ontwerpt bijvoorbeeld houtenconstructies om het betongebruik te verminderen.
  3. Klimaatadaptatie: in het ontwerp integreren we oplossingen voor de buffering van regenwater en voor het beperken van hittestress, bijvoorbeeld door minder harde materialen en meer zachte ondergronden en schaduwplekken in het ontwerp te integreren.
  4. In de ontwerpen van ANA is ruimte voor groen in de vorm van daktuinen, terrassen of meer op detailniveau: geïntegreerde vogelhuisjes of vleermuizenkasten aan de gevel.
  5. Als architect kun je ook klimaatbewustzijn onder bewoners creëren, bijvoorbeeld door het stimuleren van groene energie via zonnepanelen of door op buurtniveau in te zetten op actieve mobiliteit zoals lopen en fietsen.
  6. Collectiviteit en de deeleconomie zijn ook thema’s waar ANA op inspeelt. In de deeleconomie beheren bewoners niet alles zelf, maar delen. Een dakterras, binnentuin, fietsenstalling of klusplek kunnen bewoners onderling delen. Deze gedeelde voorzieningen bevorderen ontmoeting tussen bewoners en leiden ook tot het delen van tuinmeubels en andere gebruiksvoorwerpen.

 

Afbeelding: O’ase