ANA en Studio Scale maken bouwgids voor dorps verdichten in Nuenen

ANA en Studio Scale maken bouwgids voor dorps verdichten in Nuenen

 

De bevolking van Nuenen vergrijst. Er is grote behoefte aan woningen voor met name ouderen en starters, bij voorkeur in de buurt van bestaande voorzieningen. Er zijn een aantal bouwlocaties in ontwikkeling, maar in het pittoreske dorp is veel discussie over de bouwhoogte.

 

In opdracht van gemeente Nuenen werkt ANA architecten samen met stedenbouwkundige Marjolein Peters van Studio Scale aan een bouwgids. De bouwgids gaat in op vraagstukken omtrent dorps bouwen. Daarmee wordt de discussie over alleen ‘hoger bouwen’ uitgebreid tot het vraagstuk op welke manier Nuenen kan voldoen aan de woningbouwopgave met behoud van de identiteit en kernkwaliteiten van het dorp.

 

Bouwen in een dorpse context vraagt om inventieve oplossingen, waarbij een balans moet worden gevonden tussen ruimtelijke kenmerken, woonprogramma, parkeren en betaalbaarheid. Maar er worden ook andere thema’s geadresseerd die voor een kwaliteitsimpuls kunnen zorgen, zoals oplossingen voor meer duurzaamheid, meer groen en water en goede parkeeroplossingen. 

Het beoogde resultaat van de bouwgids is een praktisch en inspirerend kader voor initiatieven en plannen. De gids is ontwikkelingsgericht, benoemt spelregels voor het dorps verdichten en beschrijft ook een werkwijze waarmee de gemeente en initiatiefnemers uit de voeten kunnen. ANA en Studio Scale doen dit aan de hand van enkele voorbeelduitwerkingen voor verschillende locaties in het dorp.