ANA Goes Europe – Kalkbreite

In het voorjaar bezochten we Zurich in het kader van ons langlopend onderzoeksproject ‘ANA goes Europe’ om het fenomeen van de Genossenschaft of wooncoöperatie te onderzoeken. Deze eigendomsvorm vormt een interessant antwoord op de groeiende vraag naar betaalbare huurwoningen in de steden. We spraken met verschillende mensen over het organiseren, programmeren, ontwerpen, bouwen, beheren en bewonen van coöperatieve projecten. Op Archined deden we verslag met een reeks ansichtkaarten. Lees hier de 4 kaarten uit Kalkbreite, Zwicky Sud, Hunziker Areal en Zurich. De Zurichse wooncoöperaties die we hebben bezocht waren zeer inspirerend; mooi vormgegeven, goed functionerende gemeenschappen met blijvend betaalbare woningen.

 

De gemeente Amsterdam gaat nu ook de groei van het aantal wooncoöperaties in de stad stimuleren. In het Actieplan Wooncoöperaties dat op 17 september door het college van B&W is vastgesteld en binnenkort aan de gemeenteraad wordt aangeboden is als doel gesteld om voor 2040 40.000 coöperatieve woningen in Amsterdam te realiseren.