ANA architecten ontwerpt gebouwen vanuit een duidelijke visie: we zoeken naar vorm die ruimte geeft aan nieuwe mogelijkheden voor gebruik die voorbij gaan aan voorgeprogrammeerde en gangbare oplossingen. Onze ontwerpen zijn helder, functioneel en sprekend in hun eenvoud. Een eenvoud die bij nadere beschouwing steeds een extra laag onthult.

 

De maatschappij verandert voortdurend. Dat vereist aan de ene kant standvastigheid en een lange termijnvisie en aan de andere kant flexibiliteit en aanpassingsvermogen van architecten. Onze architectuur is uitdrukking van de veranderende maatschappij en gaat verder dan de waan van de dag. Gedreven door een scherpe nieuwsgierigheid benaderen we iedere opgave onderzoekend. Het is onze uitdaging om uiting te geven aan het spanningsveld van factoren dat bij iedere opdracht aanwezig is. Dat levert eenvoudige en meerduidige architectuur op. Architectuur die uiting geeft aan de tegenstrijdigheden.

 

ANA is gespecialiseerd in woningbouw en maatschappelijke opgaven. In onze werkwijze speelt ontwerpend onderzoek een belangrijke rol. Middels onze eigen onderzoeksprojecten naar woonkwaliteit, flexibiliteit, multifunctionaliteit vinden we antwoorden op hedendaagse en toekomstige ruimtelijke vraagstukken. Ook hebben we een sterke binding met het architectuuronderwijs. Zo kunnen zowel technische ontwikkelingen als maatschappelijke veranderingen die van belang zijn voor het vak worden doorontwikkeld en worden ingezet bij de opgaven van nu en van de toekomst. Daarmee behouden we een voorsprong op toekomstige opgaven en kunnen wij deze voortvarend tegemoet treden.

Team

qodef-theam-image
Marcel van der Lubbe
qodef-theam-image
Jannie Vinke
qodef-theam-image
Bas Hoevenaars
qodef-theam-image
Lynn Ewalts
qodef-theam-image
Rosa Jonkman
qodef-theam-image
Thijs Huisink
qodef-theam-image
Joeri van Wijk
qodef-theam-image
Maarten Vermeulen
qodef-theam-image
Sunna van Gom
qodef-theam-image
Angela Bramato
qodef-theam-image
Aina Garrido Duran