De Leergang

ANA ontwikkelde een plan voor de renovatie van basisschool De Wereldburger (voorheen De Witte Tulp) in Amsterdam Osdorp.

Een vernieuwd schoolgebouw dat ruimte biedt aan zowel de veranderende leef- en leeromgeving, als aan de vaste behoefte van kinderen om zich te kunnen ontplooien, te ontdekken en uitgedaagd te worden. De Wereldburger was ondanks twee eerdere renovaties toe aan vernieuwing. Stichting Mevrouw Meyer vroeg drie architectenbureaus een ontwerp te maken dat groeibestendig is, logistieke helder is ingedeeld en ruimte biedt voor gedifferentieerd onderwijs, want daar ontbreekt het aan in het huidige schoolgebouw. Het ontwerp van ANA beantwoordt hieraan en biedt een renovatieplan voor een toekomstbestendig schoolgebouw dat de onderwijsvisie van de school weerspiegeld en verankerd is in zijn omgeving.

 

ANA nieuws 09/2017 De Leergang – een nieuw leven voor basisschool de Wereldburger

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief