Experimenten in Utrecht

ANA is geselecteerd voor de transformatie van het voormalig Defensieterrein aan het Merwedekanaal in Utrecht. Ontwikkelaar BPD gaat in dit plangebied een nieuwe autoluwe, klimaatadaptieve en samenhangende wijk realiseren waar rustig wonen wordt gecombineerd met het gemak van stedelijke voorzieningen. Binnen het masterplan van SVP Architectuur en Stedenbouw i.s.m. OKRA landschapsarchitecten en Arup werkt ANA in een team van architecten aan het ontwerp van 600 woningen. Dit team bestaat verder uit CROSS architects (Aken, Amsterdam), EFFEKT (Kopenhagen) en MLA+ (Rotterdam).

 

Binnen het plan wordt ingezet op een grote diversiteit aan woningen die op de toekomst zijn voorbereid. De woningen zijn daarom bijzonder flexibel en duurzaam, hebben een sterke verbondenheid met hun omgeving en krijgen een grote, groene buitenruimte. Bijzonder aan het plan is verder de overmaat van de woningen. Zo ontstaat ruimte om thuis te werken, spelen of zorg te verlenen.
In de afgelopen periode heeft het team van stedenbouwers, landschapsarchitecten en architecten een toolbox samengesteld voor de uitwerking van het schetsontwerp tot voorontwerp. Deze toolbox bestaat uit leidende principes ten aanzien van de overgangen tussen openbaar en privé, bouwmassa, groenvoorzieningen, flexibiliteit, kleur- en materiaalgebruik.