Familyplan

 

De toekomst van het wonen ligt in de stad. Wereldwijd neemt de verstedelijking enorm toe en ook in Nederland is deze tendens zichtbaar. Steeds meer gezinnen kiezen er bewust voor om in de stad te blijven. Gestapeld wonen voor gezinnen is in veel Europese steden heel gewoon, maar in Nederland zijn we er minder mee bekend. Lange tijd verkozen jonge gezinnen rijtjeswoningen gebouwd in uitbreidingswijken of satellietsteden. Maar deze trend keert zich langzaamaan om. Zeer succesvolle binnenstedelijke ontwikkelgebieden zoals Funenpark en Oostelijk Havengebied in Amsterdam en de Kop van Zuid in Rotterdam hebben hier o.a. aan bij gedragen. ANA architecten heeft dit onderwerp in 2012 aangepakt in het BNA onderzoek ‘Alledaagse gezin in de stad’. Dit heeft geresulteerd in de publicatie ‘Nestelen in de stad’ waar ca 15 architecten, schrijvers, e.a. aan hebben meegewerkt. De publicatie wordt de focus gelegd op de woonomgeving en de relatie tussen woning en woonomgeving. In 2016 heeft ANA samen met BPD een vervolgstap gezet in de vorm van Family plan, een uitgebreide studie naar de woningplattegrond van het stadsappartement. De kennis uit deze studie wordt nu ingezet in het ontwerp voor wooncomplex The Family in Delft en de woonblokken op het Defensieterrein in Utrecht voor gezinnen die er bewust voor kiezen om in de stad te blijven wonen. 

Projecten