Leren van de stedenbouw in Parijs

Een bezoek aan verschillende stedelijke landschappen

 

Wat kunnen we leren van de stedenbouw in Parijs, Lille en Antwerpen

 

Tijdens de excursie bezochten we meerdere interessante stedenbouwkundige gebieden, waaronder: ’t Eilandje in Antwerpen, Euralille, Boulogne-Billancourt en Boulevard Macdonald. Bij het bezoeken letten we voornamelijk op de menselijke maat van het gebied, de voorzieningen en hoe de bezoekers de openbare ruimte gebruiken.

 

We begonnen onze trip in het ontwikkelgebied ’t Eilandje in Antwerpen. Het kleurgebruik van de gebouwen draagt bij aan het gevoel van een ‘ensemble’, het thema van de excursie. Opvallend was hoe de gebouwen gesloten stonden opgesteld. De focus lijkt gericht te zijn op de (private) binnentuinen. Daarbij waren de openbare ontmoetingsplekken voornamelijk aan de rand van de wijk, zoals de speeltuintjes en café’s. De wijk Euralille in Lille of Rijsel was in vergelijking met ’t Eilandje veel opener opgezet. Euralille is een stedenbouwkundig plan van OMA waarbij de aansluiting aan de nieuwe infrastructuur van de TGV centraal stond. De duidelijke strokenstructuur van het stratenplan zorgt ervoor dat de open ruimtes tussen de gebouwen op een fijne manier bereikbaar zijn voor alle gebruikers en er meer ruimte is voor levendigheid in de straat.

 

Een kleurrijk ensemble, Antwerpen – ’t Eilandje

 

Makkelijk bereikbare openbare ruimte in Euralille

 

Moderne stedenbouw in Boulogne-Billancourt

In Parijs bezochten we de wijk Boulogne-Billancourt, ZAC Seguin. Deze wijk is gebouwd op het voormalige terrein van de autofabrikant Renault. In dit nieuwe stedelijk gebied is opvallend hoe de voetganger én de fietser centraal staan, de auto is ondergeschikt. Tegelijkertijd leek in dit gebied weinig ruimte te zijn voor de menselijke maat en spontaniteit door de hoge mate van ordening. Gelukkig is er aan de rand van de buurt een groot park te vinden, waar we bewoners uitgebreid gebruik van zagen maken.

 

Op zoek naar de menselijke maat in Boulogne-Billancourt

 

Parc de Billancourt

 

 Van periferie naar centraal plein op Boulevard Macdonald

Aan de rand van de Périphérique in Parijs staat het langste gebouw van Parijs aan de Boulevard Macdonald. Voor lange tijd bestond dit gebied uit industrie en kantoren, tot in 2007 een niet masterplan gemaakt werd voor het Entrepot. Daarvoor werden vijftien architecten gekozen om op de bestaande structuren van het Entrepot woningbouw en kantoorruimtes toe te voegen. Hierdoor wordt het lange gebouw aan de bovenkant in kleinere delen opgedeeld. We bediscussiëren in hoeverre de onderdelen een ensemble vormen? In de plinten onder de woningen zijn voornamelijk commerciële ruimtes te vinden. De stedelijke planning van het gebied voelt erg groots aan, de pleinen aan de achterzijde zijn breed opgezet. De openbare ruimte aan de zijde van de kantoren laat meer speelsheid en groen zien. Hier zijn meerdere zithoekjes, speeltoestellen en tafeltennistafels te vinden die gebruikt kunnen worden door bewoners én werknemers. 

 

Openbare ruimte aan de achterzijde van Boulevard Macdonald