Transformatie Sloterdijk

Sloterdijk 1, grenzend aan de Spaarndammerbuurt, gelegen binnen de ring A10, vlakbij het Westerpark, de Houthavens en de Minervahaven, zal de komende jaren stapsgewijs transformeren van een monofunctioneel kantoorgebied naar een meer gemengd stedelijk gebied.

Inspelend op deze ontwikkelingen heeft een aantal vastgoedeigenaren ANA gevraagd een visie te ontwikkelen aan de hand waarvan zij met de Gemeente Amsterdam over deze transformatie in gesprek kunnen gaan. De bestaande verkaveling was leidend bij het ontwikkelen van onze visie: ontwikkeling is mogelijk op het niveau van de drie kavels, maar is daar niet van afhankelijk.

De afmeting van de bestaande drie kavels samen vraagt om een invulling met een bepaalde tussenmaat. Het kavel is te groot voor één architectonische korrel en te klein voor een eigen stedelijk weefsel. De opgave is dan ook om een ensemble te ontwikkelen, dat op meerdere schaalniveaus bijdraagt aan een prettig woon- en werkklimaat op de eigen en omringende kavels.

Onze visie presenteert een zeer gedifferentieerd en duurzaam woon-werkmilieu. De bebouwing bestaat uit een clustering van woon- en werkeenheden met elk hun eigen programma en ontsluitingsstructuur gecombineerd met groene, waterbufferende daken, royale buitenruimtes en duurzame materialen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief