Open building

Gebouwen hebben een steeds langere technische levensduur in een wereld die snel veranderd. Het tijdsbestek waarin maatschappelijke veranderingen zich voordoen is de laatste decennia veel korter gebleken dan de functionele levensduur van gebouwen. Dat maakt het bouwen van flexibele gebouwen een grote noodzaak.

 

Leefwereld van het kind

Steeds meer gezinnen kiezen er bewust voor om in de stad te blijven. Gestapeld wonen voor gezinnen is in veel Europese steden heel gewoon, maar in Nederland zijn we er minder mee bekend. Lange tijd verkozen jonge gezinnen rijtjeswoningen gebouwd in uitbreidingswijken of satellietsteden. Maar deze trend keert zich langzaamaan om.

 

Leefwereld van de oudere

Nederland vergrijst de komende tijd sterk. De vraag hoe men zo lang, gezond en actief mogelijk zelfstandig kan blijven wonen krijgt daarom steeds meer urgentie. Behalve dat de groep 65 plussers toeneemt nemen ook de diversiteit in woon-, zorg- en leefwensen van deze groep in rap tempo toe.

 

Klein wonen

Gebouwen hebben een steeds langere technische levensduur in een wereld die snel veranderd. Het tijdsbestek waarin maatschappelijke veranderingen zich voordoen is de laatste decennia veel korter gebleken dan de functionele levensduur van gebouwen. Dat maakt het bouwen van flexibele gebouwen een grote noodzaak.

 

ANA goes Europe

Wat is de woningbouwopgave van de toekomst en hoe geven we deze vorm? Of het nu gaat om nieuwe vormen van ouderenhuisvesting, een flexibel en multifunctioneel woonwerkgebouw of de herstructurering van een naoorlogs flatgebouw. ANA zoekt naar de urgentie achter de opgave en onderzoekt deze om tot nieuwe inzichten te komen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief