Onderzoek

Mercatorpark

In opdracht van de Gemeente Amsterdam heeft ANA architecten een ontwerpstudie gedaan naar het Mercatorpark in Amsterdam. Hoe wordt dit...

Lees meer

Leefwereld van het kind

Steeds meer gezinnen kiezen er bewust voor om in de stad te blijven. Gestapeld wonen voor gezinnen is in veel Europese steden heel gewoon, maar in Nederland zijn we er minder mee bekend.

Open building

Gebouwen hebben een steeds langere technische levensduur in een wereld die snel veranderd. Het tijdsbestek waarin maatschappelijke veranderingen zich voordoen is de laatste decennia veel korter gebleken dan de functionele levensduur van gebouwen. Dat maakt het bouwen van flexibele gebouwen een grote noodzaak.

Lang zelfstandig wonen

Nederland vergrijst de komende tijd sterk. De vraag hoe men zo lang, gezond en actief mogelijk zelfstandig kan blijven wonen krijgt daarom steeds meer urgentie. Behalve dat de groep 65 plussers toeneemt nemen ook de diversiteit in woon-, zorg- en leefwensen van deze groep in rap tempo toe. ANA is in vele projecten en onderzoek actief bezig met dit thema.

ANA goes Europe

Wat is de woningbouwopgave van de toekomst en hoe geven we deze vorm? Of het nu gaat om nieuwe vormen van ouderenhuisvesting, een flexibel en multifunctioneel woonwerkgebouw of de herstructurering van een naoorlogs flatgebouw. ANA zoekt naar de urgentie achter de opgave en onderzoekt deze om tot nieuwe inzichten te komen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief