Onderzoek

All Around the House

De hedendaagse stad verandert waardoor zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve vraag naar woningen ontstaat. ANA doet onderzoek naar de woonwensen van verschillende typen huishoudens in de veranderende maatschappelijke context. Dit resulteert in de volgende publicaties. Daarbij is de publicatie Bijzonder geWOON een bundeling van woningtypologieen uit verschillende onderzoeken en projecten. Bekijk hier de preview van Bijzonder geWOON en laat u ook inspireren om eigentijdse woonwensen en maatschappelijke veranderingen te vertalen naar goede woningen.

 

Op onze website zijn previews te vinden van alle publicaties, mocht u geïnteresseerd zijn in de volledige versie, neem dan contact met ons op. 

 

Leefwereld van het kind

Steeds meer gezinnen kiezen bewust om in de stad te blijven. Gestapeld wonen voor gezinnen is in veel Europese steden heel gewoon, maar in Nederland zijn we er minder mee bekend. Lange tijd verkozen jonge gezinnen rijtjeswoningen gebouwd in uitbreidingswijken of satellietsteden. Maar deze trend keert zich langzaam om.

 

Leefwereld van de oudere

Nederland vergrijst de komende tijd sterk. De vraag hoe men zo lang, gezond en actief mogelijk zelfstandig kan blijven wonen krijgt daarom steeds meer urgentie. Behalve dat de groep 65 plussers toeneemt nemen ook de diversiteit in woon-, zorg- en leefwensen van deze groep in rap tempo toe.

 

Klein wonen

De gemiddelde gebruiksoppervlakte van nieuwbouwappartement daalt. Dit vertaalt zich in een grote vraag naar het ontwerpen van kleine woningen. Omdat wij het belangrijk vinden dat wonen altijd kwaliteit heeft, onder alle omstandigheden, hebben we de ontwerpopgave van de kleine woning (k-woning) opgepakt en verder onderzocht op welke manier we kwaliteit kunnen realiseren in de kleine woning.

 

Overige onderzoeksthema’s

Ontwerpend onderzoek speelt een belangrijke rol bij ANA architecten. We zijn op zoek naar innovatieve en flexibele vormen van bouwen. Dit uit zich in onderzoek naar houtbouw en naar de toepassing van Open Building. Daarnaast is ANA architecten de afgelopen jaren door Europa gereisd om te spreken met vakgenoten, ontwikkelaars en gemeentes over de woningbouwopgave van de toekomst. Deze lessen verzamelen we onder de noemer ANA goes Europe.

 

Open building

Gebouwen hebben een steeds langere technische levensduur in een wereld die snel verandert. Het tijdsbestek waarin maatschappelijke veranderingen zich voordoen is de laatste decennia veel korter gebleken dan de functionele levensduur van gebouwen. Dat maakt het bouwen van flexibele gebouwen een grote noodzaak.

 

Bouwen in hout

Het bouwen in en met hout is volop in ontwikkeling. ANA architecten onderzoekt en ontwerpt innovatieve gebouwen waarin de houten constructie het bouwen in hout centraal staat.

 

ANA goes Europe

Wat is de woningbouwopgave van de toekomst en hoe geven we deze vorm? Of het nu gaat om nieuwe vormen van ouderenhuisvesting, een flexibel en multifunctioneel woon- en werkgebouw of de herstructurering van een naoorlogs flatgebouw, ANA zoekt naar de urgentie achter de opgave. Door middel van gesprekken en ontwerpend onderzoek komen we tot nieuwe inzichten.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief