ANA goes Europe

 

Wat is de woningbouwopgave van de toekomst en hoe geven we deze vorm? Of het nu gaat om nieuwe vormen van ouderenhuisvesting, een flexibel en multifunctioneel woonwerkgebouw, of de herstructurering van een naoorlogs flatgebouw, ANA architecten zoekt naar de urgentie achter de opgave en onderzoekt deze om tot nieuwe inzichten te komen.

 

Daarbij kijken we verder dan de specifieke randvoorwaarden die de korte termijn een project bepalen. Om die reden zijn we in 2014 gestart met het onderzoeksproject ‘ANA goes Europe’. Per camper reizen we in etappes door Europa, waar we in verschillende landen onderzoeken hoe de woningbouwopgave zich heeft ontwikkeld en welke thema’s daar van belang zijn. Tijdens onze projectbezoeken spreken we met vakgenoten, ontwikkelaars, gemeentes en betrokkenen bij het architectuuronderwijs. Dit geeft inspiratie en nieuwe inzichten voor de woningbouwopgave in Nederland.

 

Veel van de thema’s overlappen immers: vergrijzing, verduurzaming, (im)migratie, verouderde woningvoorraad, enzovoort. Onze bevindingen delen we via een blog op www.anagoeseurope.eu, ArchiNed, A10, ArchitectuurNL, en in gesprekken en lezingen. De resultaten worden gebundeld in de catalogus ‘New European housing prototypes’. ANA goes Europe is een doorlopend project, volg ons op www.anagoeseurope.eu.

Projecten