De leefwereld van de oudere

 

Nederland is al jaren aan het vergrijzen. De vraag hoe men zo lang mogelijk gezond en actief mogelijk zelfstandig kan blijven wonen krijgt steeds meer urgentie. Behalve dat de groep 65-plussers toeneemt, nemen ook woon-, zorg- en leefwensen van deze groep in rap tempo toe. De Nederlandse samenleving transformeert van een verzorgingsstaat in een participatiesamenleving waarin solidariteit voorop staat. Dit biedt kansen voor het maken van eigen keuzes en daarmee voor meer differentiatie in oplossingen, specifiek in de toekomstige woonsituatie van ouderen.


ANA is in vele projecten en onderzoek actief bezig met dit thema. Omdat deze opgave vraagt om innovatie en integrale kennis op zowel ruimtelijk, procesmatig als financieel gebied, werken we samen met experts uit andere vakgebieden.


In 2013 zijn we met steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het onderzoek ‘Grijstinten in de tussenmaat’ gestart. Sindsdien zijn we op uiteenlopende manieren betrokken geraakt bij de problematiek van vergrijzing in oudere stadswijken en hebben we verschillende processen, rollen, tools en strategieën ontwikkeld voor tal van situaties in bestaande wijken. Voorbeelden hiervan zijn Langer thuis in eigen huis, Grijstinten in Paddepoel, Waterwijk Almere en Ouderen wonen in de stad.


Opgaven waaraan we momenteel werken zijn het aanpassen bestaande woningen, ontwikkelen van nieuwe collectieve woonvormen en procesbegeleiding. De opgaven spelen zich af in bestaande wijken en dorpen en zijn complex, zowel ruimtelijk, procesmatig als financieel. Daarom benaderen wij de opgave altijd integraal, betrekken alle belanghebbenden, vertalen de input in integrale maar ook beeldende strategieën. Uit ervaring weten we dat aansprekende beelden een complex proces van ontwikkeling en verandering op gang kunnen helpen.

Projecten