Open Building

 

Gebouwen hebben een steeds langere technische levensduur in een wereld die snel verandert. Het tijdsbestek waarin maatschappelijke veranderingen zich voordoen is de laatste decennia veel korter gebleken dan de functionele levensduur van gebouwen. Dat maakt het bouwen van flexibele gebouwen een grote noodzaak. Een flexibel gebouw met de mogelijkheid tot aanpassen aan toekomstige vormen van gebruik gaat langer mee en draagt bij aan een duurzame omgeving.

 

De bouw is een van de meest milieubelastende sectoren. Het draagt sterk bij aan uitputting van natuurlijke bronnen, verhogen van de CO2-uitstoot en opwarming van de aarde. De ambities om de milieulast van de bouw sterk te reduceren zijn groot. De focus op het reduceren van het energiegebruik van gebouwen ligt op het gebruik, maar ook de milieu- en energielasten die gepaard gaan met het bouwen en slopen van een gebouw worden meegerekend. Om aan het landelijk beleid van 100% energieneutraal bouwen in 2020 te voldoen moet de levensduur van gebouwen worden verlengd. In verschillende onderzoeken en projecten heeft ANA architecten kennis ontwikkeld over flexibel bouwen en ontwerpen.

 

Het gebouw Multifunk (2006) is flexibel naar functie en unit-grootte. Het onderzoek Learning from Multifunk (2011) is gericht op het de ervaringen met het ontwikkelen, beheren en gebruiken van flexibele en multifunctionele gebouwen zoals Multifunk. In het project Het Schetsblok is de kennis uit dat onderzoek gebruikt om een efficiënt en flexibel casco te ontwikkelen dat niet nodeloos complex is, maar wel veel ruimte biedt voor de invulling van eigen woonwensen.

Projecten