Archive

Het Hooghout

Het Hooghout   Het Hooghout is een collectief woongebouw, met een commerciële ruimte en stallinggarage, dat in collectief particulier opdrachtgeverschap is ontwikkeld...

Continue Reading

Betaalbare gezinsappartementen in The Family

The Family

 

Steeds meer gezinnen kiezen er bewust voor om in de stad te blijven wonen. Zij verkiezen een woonomgeving met een diversiteit aan mensen en voorzieningen boven de rust van de buitenwijk. Op veld 10 in Spoorzone Delft zijn veel aanknopingspunten om voor deze doelgroep een prettig stedelijke leefomgeving te creëren.

Participatieve stedenbouw in de Van der Kunbuurt

Van der Kunbuurt

Stedenbouw met bewoners

Samen met de bewoners van de van der Kunbuurt, Stadgenoot en de gemeente Amsterdam heeft ANA gewerkt aan een stedenbouwkundige studie naar de van der Kunbuurt. De van der Kunbuurt ligt tussen Amstelstation en de Amstel en is gebouwd in de jaren ’50. De woningen in de wijk zijn sterk verouderd. Daarnaast is er een grote woningnood in Amsterdam en zijn de plekken in de nabijheid van de grote stations bij uitstek geschikt om duurzaam te verdichten.
Er is lange tijd gesproken over sloop van de huidige blokken en nieuwbouw voor dit gebied. Deze studie was erop gericht de nieuwbouw optie te onderzoeken en inzichtelijk te maken. Daarna hebben de huidige bewoners gestemd over de vraag of er wel of niet gesloopt zou moeten worden.

K-woning

K-Woning

De trend naar kleine woningen zet door’  kopte woonmagazine NUL20 in april 2019. De gemiddelde gebruiksoppervlakte van nieuwbouwappartement daalt. Dit speelt in Amsterdam waar in 2018 in alle segmenten de woningen kleiner zijn geworden, maar dit speelt ook landelijk blijkt uit een analyse van het Kadaster. Er tekent zich met andere woorden een steeds grotere vraag af naar het ontwerpen van kleine woningen.

 

Tegelijkertijd zijn de beschikbare bouwlocaties voor woningen steeds schaarser, ingewikkelder en duurder en worden de duurzaamheidseisen steeds strenger. Door de schaarse ruimte is er de noodzaak tot verdichten maar dit leidt tevens ook tot bouwkavels met complexe spelregels en een hoge dichtheid. Deze gevolgen maken het samen heel moeilijk om een goede woningkwaliteit te realiseren.

Deze opgave heeft bij ons op kantoor inmiddels de bijnaam de K-woning gekregen. Natuurlijk van klein, maar ook van klote!