ANA goes Europe

Tags

ANA goes Europe, Future Housing, Onderzoek, Wonen

periode

2014 -

ANA goes Europe

 

ANA architecten verkent de toekomstige woningbouwopgave in Nederland en de toegevoegde waarde die architecten daarbij kunnen leveren. We schetsen een beeld van die opgave door in Europa te kijken naar ontwikkelingen die wellicht straks ook in Nederland bepalend zijn voor de woningbouwopgave. De verouderende bevolking, de steeds hoger wordende urgentie van duurzaamheid, toenemende arbeidsmigratie, het veranderend opdrachtgeverschap en de nieuwste innovaties in de bouw. Er zijn binnen Europa veel overeenkomsten, maar ook grote verschillen in de specifieke ontwikkelingen en de manier waarop hiermee wordt omgegaan. Wij willen deze ontwikkelingen zelf zien, we willen praten met lokale architecten, ontwikkelaars, woningbouwverenigingen, gemeentes, bewoners en onafhankelijke denkers. Daarom reizen we in etappes met een oude Hymer door Europa om zo te reflecteren op de toekomstige woningbouwopgave in Nederland en de rol van architecten daarin. Naar ons idee kunnen architecten alleen met begrip van deze ontwikkelingen en met kennis van mogelijke oplossingen toegevoegde waarde leveren in die toekomstige opgave en zo hun positie in het veld versterken.

 

Het project is gestart in 2014 met de eerste reis naar Scandinavië: The Untouchables.
In mei 2015 ging de tweede etappe naar Midden- en Zuid Duitsland: The German Midfield.
Oktober 2017 ging de derde etappe van ANA goes Europe naar buitenwijken van Parijs: French Urban Challenges.

 

ANA houdt tijdens de looptijd van dit onderzoek een blog bij www.anagoeseurope.eu