ANA goes Europe

Tags

ANA goes Europe, Future Housing, Onderzoek, Wonen

periode

2014 -

ANA goes Europe

 

ANA architecten verkent de toekomstige woningbouwopgave in Nederland en de toegevoegde waarde die architecten daarbij leveren. We schetsen een beeld van die opgave door in Europa te kijken naar ontwikkelingen die wellicht straks ook in Nederland bepalend zijn voor de woningbouwopgave. ANA zoekt naar de urgentie achter de opgave en onderzoekt deze om tot nieuwe inzichten te komen. Daarbij kijken we verder dan de specifieke randvoorwaarden die de korte termijn een project bepalen. Om die reden zijn we in 2014 gestart met het onderzoeksproject ‘ANA goes Europe’.  Veel van de thema’s overlappen immers: de verouderende bevolking, de steeds hoger wordende urgentie van duurzaamheid, toenemende arbeidsmigratie, het veranderend opdrachtgeverschap en de nieuwste innovaties in de bouw. Er zijn binnen Europa veel overeenkomsten, maar ook grote verschillen in de specifieke ontwikkelingen en de manier waarop hiermee wordt omgegaan.

 

Wij willen deze ontwikkelingen zelf zien, we willen praten met lokale architecten, ontwikkelaars, woningbouwverenigingen, gemeentes, bewoners en onafhankelijke denkers. Per camper reizen we in etappes door Europa waar we in verschillende landen onderzoeken hoe de woningbouwopgave zich heeft ontwikkelt, welke thema’s daarin van belang zijn en wat de rol van de architect is. Naar ons idee kunnen architecten alleen met begrip van deze ontwikkelingen en met kennis van mogelijke oplossingen toegevoegde waarde leveren in die toekomstige opgave en zo hun positie in het veld versterken.

 

Het project is gestart in 2014 met de eerste reis naar Scandinavië: The Untouchables.
In mei 2015 ging de tweede etappe naar Midden- en Zuid Duitsland: The German Midfield.
Oktober 2017 ging de derde etappe van ANA goes Europe naar buitenwijken van Parijs: French Urban Challenges.
In 2019 reed de camper naar Zwitserland om Genossenschaften te bezoeken in Zurich.

 

ANA houdt tijdens de looptijd van dit onderzoek een blog bij www.anagoeseurope.eu

 

Onze bevindingen delen we via: een blog op www.anagoeseurope.eu, Archined, A10, ArchitectuurNL, gesprekken en lezingen. De resultaten worden in gebundeld in de catalogus: ‘New European housing prototypes’. ANA goes Europe is een doorlopend project, volg ons op: www.anagoeseurope.eu