Bekkerslocatie

Tags

Herstructurering, Stedenbouw, Studie, Wonen

Opdrachtgever

Projectbureau Nieuwendam-Noord

Programma

SPVE+, school, sportzaal, 40 woningen en openbare groen voorzieningen

Locatie

Nieuwendam-Noord, Amsterdam

Periode

2005

Status

Afgerond

Bekkerslocatie

 

Het plangebied Bekkerslocatie is gelegen in de herstructureringslocatie Nieuwendam-Noord en maakt deel uit van de Waterlandscheg. Deze scheg is in het plan van aanpak gedefinieerd als de verbinding van Nieuwendam Noord met het Waterland buiten de Ring A10.

 

Microwoonmilieu

In het plan staat de vraag naar de betekenis van en de relatie tussen de openbare, collectieve en private buitenruimte centraal. In het ontwerp is enerzijds aansluiting gezocht bij de morfologische kenmerken van de naoorlogse tuinstad. Anderzijds is door een schaalverkleining van de bebouwing ingezet op het realiseren van een microwoonmilieu dat als zelfstandige eenheid voldoende maat heeft om een nieuwe woonidentiteit te genereren.

 

De transparantie en openheid van de tuinstad is vertaald naar een concept waarin collectieve, met hagen afgeschermde tuinen, een buffer vormen tussen privé en openbaar gebied. De ruimte vloeit in een relatief ontspannen verkaveling in een autovrij park van collectieve tuinen. Daarmee is een sterke verbinding met het omliggende landschap gerealiseerd. De ingreep bemiddelt moeiteloos tussen de uiteenlopende schaalniveaus van gebouwen en buitenruimten.