De Akker

Tags

Collectiviteit, Ouderen, Prijsvraag, Wonen, Zorg

Opdrachtgever

Stichting 'Voor mekaar in Strend'

Programma

14 seniorenwoningen en collectieve ruimtes

Locatie

Oosterend, Texel

Periode

2016

Status

Afgerond

De Akker

 

Dit prijsvraagontwerp heeft betrekking op de herontwikkeling van de locatie van voormalig basisschool de Akker in Oosterend op Texel. Het project geeft antwoord op de belangrijke vraagstukken op het gebied van ouderenhuisvesting: collectiviteit, organisatie, zorg en financiering. In het ontwerp zijn veertien zelfstandige woningen, een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte en een logeerverblijf opgenomen. Het ontworpen volume definieert zorgvuldig drie bijzondere buitenruimtes: een openbaar plein, een collectief erf en een grote gemeenschappelijke boomgaard op het zuidwesten. Het plan is niet geselecteerd.