De leefwereld van het kind

Tags

Family plan, Gezinsappartementen, Onderzoek, Studie, Wonen

Programma

Kind, wonen

Periode

2019 - heden

Status

Studie

De leefwereld van het kind

De leefwereld van kinderen wordt behalve door etnische, sociale en culturele achtergronden in grote mate bepaald door de omgeving waarin ze wonen, spelen en leren. Een goed onderwijsgebouw, een fijne woning en speelruimte hebben een positief effect op hun gedrag, welbevinden en ontwikkeling. Maar hoe ontwerpen we een omgeving die persoonlijke ontwikkeling stimuleert, die geborgenheid biedt en ruimte geeft aan de behoefte van kinderen om zich te kunnen ontplooien, te ontdekken en uitgedaagd te worden?

 

Gedreven door onze nieuwsgierigheid om oplossingen te vinden voor maatschappelijke opgaven onderzoekt ANA hoe we deze plekken kunnen creëren. In onze werkwijze speelt ontwerpend onderzoek een belangrijke rol. Daarbij zoeken we naar vormen die ruimte geven aan nieuwe mogelijkheden voor gebruik die voorbijgaan aan voorgeprogrammeerde en gangbare oplossingen.

 

Volgens het CBS neemt juist in de grote steden het aantal kinderen de komende jaren toe. De leefwereld van het kind verandert hierdoor. De context waarin kinderen opgroeien is meer stedelijk. En die stad wordt drukker en verandert in vele opzichten. Over dit onderwerp maakte ANA het boekje ‘De leefwereld van het kind’. Dit boekje geeft inzicht in de maatschappelijke achtergrond, de ontwerpopgaves, onze visie en de ontwerpoplossingen die betrekking hebben op de leefwereld van het kind. Daarbij hebben we een onderscheid gemaakt naar drie onderdelen van deze leefwereld die elk verschillende ontwerpopgaves met zich meebrengen: wonen, spelen en leren.

 

We nodigen iedereen uit om hierover met ons van gedachten te wisselen! Ben je geïnteresseerd in dit onderwerp en wil je dit boekje ontvangen, neem dan contact met ons op via mail@ana.nl.