De leefwereld van het kind

Tags

Family plan, Gezinsappartementen, Onderzoek, Studie, Wonen

opdrachtgever

-

programma

kind/wonen

periode

2019 -

status

studie

De Leefwereld van het kind

De leefwereld van kinderen wordt behalve door etnische, sociale en culturele achtergronden in grote mate bepaald door de omgeving waarin zij wonen, spelen en leren. Een goed onderwijsgebouw,een fijne woning en speelruimte hebben een positief effect op het gedrag, welbevinden en ontwikkeling van kinderen. Maar hoe ontwerpen we een omgeving die persoonlijke ontwikkeling stimuleert, die geborgenheid biedt en ruimte geeft aan de behoefte van kinderen om zich te kunnen ontplooien, te ontdekken en uitgedaagd te worden?

 

Gedreven door onze nieuwsgierigheid om oplossingen te vinden voor maatschappelijke opgaven onderzoekt ANA hoe we deze plekken kunnen creëren. In onze werkwijze speelt ontwerpend onderzoek een belangrijke rol. Daarbij zoeken we naar vorm die ruimte geeft aan nieuwe mogelijkheden voor gebruik die voorbij gaan aan voorgeprogrammeerde en gangbare oplossingen

Volgens het CBS neemt juist in de grote steden het aantal kinderen de komende jaren toe. De leefwereld van het kind verandert hierdoor. De context waarin kinderen opgroeien is meer stedelijk. En die stad wordt drukker en verandert in vele opzichten.

 

Rondom dit onderwerp maakte ANA een boekje ‘De leefwereld van het kind’. Dit boekje geeft inzicht in de maatschappelijke achtergrond, de ontwerpopgaves, onze visie en ontwerpoplossingen die betrekking hebben op de leefwereld van het kind. Daarbij hebben we een onderscheid gemaakt naar drie onderdelen van deze leefwereld die elk verschillende ontwerpopgaves met zich mee brengen; het wonen, het spelen en het leren.

 

We nodigen iedereen uit om hierover met ons van gedachten te wisselen! Ben je geïnteresseerd in dit onderwerp en zou je dit boekje willen ontvangen, neem dan contact met ons op.