Family Plan

Tags

Family plan, Flexibiliteit, Future Housing, gezinnen, Gezinsappartementen, Onderzoek, Wonen, Woningbouw

Opdrachtgever

BPD Gebiedsontwikkeling

Programma

Ontwerponderzoek gezinsappartementen

Periode

2016

Download

Family Plan

Family Plan

 

De toekomst van het wonen ligt in de stad. Wereldwijd neemt de verstedelijking enorm toe en ook in Nederland is deze tendens zichtbaar. Steeds meer gezinnen kiezen er bewust voor om in de stad te blijven wonen. Voor veel jonge gezinnen geldt dat de ouders sterk op de stad zijn georiënteerd omdat ze er hebben gestudeerd, of omdat ze er werken.

 

Gestapeld wonen voor gezinnen is in veel Europese steden heel gewoon, maar in Nederland zijn we daar niet zo mee bekend. Nederland heeft altijd liever rijtjeswoningen gebouwd in uitbreidingswijken of satellietsteden. Maar deze trend keert zich langzaam om. De onder gezinnen zeer succesvolle binnenstedelijke ontwikkelgebieden zoals het Funenpark en het Oostelijk Havengebied in Amsterdam en de Kop van Zuid in Rotterdam hebben hier aan bijgedragen.

 

ANA architecten heeft dit onderwerp al in 2012 opgepakt in het BNA-onderzoek ‘Het alledaagse gezin in de stad’. Dit heeft geresulteerd in de publicatie ‘Nestelen in de stad’ waaraan circa 15 architecten en schrijvers hebben meegewerkt. In dit onderzoek heeft ANA met name gefocust op de woonomgeving en de relatie tussen woning en woonomgeving.

 

In 2016 heeft ANA samen met BPD een vervolgstap gezet in de vorm van een uitgebreide studie naar de woningplattegrond van het stadsappartement. In deze studie is een onderscheid gemaakt naar de vele verschillende huishoudensvormen van gezinnen en de verschillende wensen en belangen die daarbij horen om zo op zoek te gaan naar oplossingen die kunnen meebewegen met de verschillende levensfases van een gezin.

 

Een aanname is geweest dat stedelijke gezinsappartementen relatief compact zijn. Stedelijk wonen is relatief duur, dat vraagt om slimme compacte oplossingen voor verschillende vormen van gebruik. Hiervoor is een catalogus opgesteld van slimme inbouwelementen die binnen beperkte ruimte voorzien in optimale gebruiksmogelijkheden.

 

De studie heeft geresulteerd in een serie woningplattegronden, aansluitend bij verschillende gestapelde ontsluitingstypen, waarin op verschillende manieren invulling is gegeven aan de specifieke woonwensen van gezinnen.