Grijstinten in de tussenmaat

Tags

Onderzoek, Ouderen, Wonen, Zorg

Programma

Wonen en zorg voor ouderen

Team

ANA architecten, Specht architecten, Vincent Kompier

Periode

2014

Grijstinten in de tussenmaat

 

ANA architecten werkte samen met Annet Ritsema van Specht Architecten en Vincent Kompier aan het onderzoek ‘Grijstinten in de Tussenmaat’. Met steun van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie zijn nieuwe kansen voor wonen en zorg onderzocht.

 

Door de vergrijzing groeit de groep ouderen, en daarmee op korte of langere termijn ook de zorgbehoefte. Tegelijkertijd verandert de financiering van de zorgvoorzieningen. Daardoor zijn er meer kansen voor eigen keuzes en specifieke oplossingen. Het onderzoek was gericht op oplossingen tussen de compleet zelforganiserende particulier en de grote zorginstelling. Deze ’tussenmaat’ biedt kansen voor innovatieve vormen van opdrachtgeverschap, collectieve kwaliteiten en nieuwe sociale netwerken. ‘Grijstinten in de tussenmaat’ is een verdere stap naar het ontwikkelen van nieuwe kleinschalige woonzorgmodellen. Lees hier het onderzoek ‘Grijstinten in de tussenmaat’.

 

In vervolg op dit onderzoek is ook een aantal bestaande vergrijzende wijken onderzocht. Deze resultaten zijn gebundeld in ‘Grijstinten in de wijk’.

 

Op een aantal locaties, waaronder de Waterwijk in Almere, Heusdenhout in Breda en Paddepoel in Groningen zijn nieuwe woonvormen met en voor ouderen onderzocht.

 

Bekijk ook de volgende presentaties:

 

Presentatie onderzoeksresultaten ‘Grijstinten in de tussenmaat’ tijdens de conferentie ‘Building the future of health’.

 

Presentatie ‘Ouderenhuisvesting zonder eenzaamheid’.