Het Stadsranden-lab

Tags

Amsterdam Zuidoost, Ontwerpstudie, Stadsrandenlab, Wonen

Opdrachtgever

Arcam i.s.m. BNA Onderzoek

Team

ANA architecten, Bureau B+B, Walter Dresscher, DubbeLL buurtontwikkelaars en SVP Architectuur & Stedenbouw

Programma

Het Stadsranden-Lab

Locatie

Amsterdam-Zuidoost

Periode

2020-2021

Status

Ontwerp

Het Stadsranden-lab: Nieuwe typologieën voor de kreukelzones van de stad

 

Het Stadsranden-lab is een ontwerpstudie naar nieuwe typologieën voor kreukelzones tussen stad en landschap, geïnitieerd door ARCAM Architectuurcentrum Amsterdam en BNA onderzoek. Vijf multidisciplinaire ontwerpteams en adviseurs onderzochten de randen van Amsterdam op de locaties: Noord, West, Zuidwest, Zuid en Zuidoost. ANA was trekker van het team Zuidoost. Het team analyseerde de wijk Gein. In plaats van Gein te zien als het uiterste puntje van Amsterdam Zuidoost, stelt het team dat Gein als regionaal knooppunt kan dienen: zowel voor de identiteit van het gebied als voor mobiliteitsverbindingen.

 

In februari 2020 ging de ontwerpstudie ‘Het Stadsranden-lab’ van start. De stadsranden zijn geen officiële zones binnen het gemeentebeleid. Maar de gebieden hebben wel overeenkomstige kenmerken: het is de plek waar bebouwing en landschap elkaar ontmoeten. Het zijn de kreukelzones van de stad. In de verdichtende stad waar steeds meer binnen de bestaande grenzen wordt gebouwd, is het belangrijk om in te zoomen op deze grensgebieden.

 

Stadsrand Zuidoost: ‘Gein aan het Gooi’: van eindpunt van de stad naar knooppunt in de regio

De ontwerpstudie Gein aan het Gooi laat zien dat de omgekeerde denkrichting kan helpen deze doorsnee suburb te transformeren naar een sterk stadsranddorp. Met die omkering maakt Gein gebruik van de kracht van Amsterdam, maar profileert zich ook als kern in het regionale (Gooise) netwerk. Zo zou dit deel van de stadsrand optimaal gebruik kunnen maken van de ontmoeting tussen stad en landschap. Als stadsranddorp krijgt Gein een eigen identiteit, met een sterk dorpshart waar nieuwe woningen, functies en werkgelegenheid uitkomst bieden voor de bewoners. De nieuwe groene randen van de wijk zorgen voor een vanzelfsprekende overgang naar het landschap. ‘Groene lopers’ tot aan de voordeuren van de bewoners maken van de introverte en eenzijdige buitenwijk een plek met een dorps én landschappelijk karakter.

 

Het team Zuidoost bestond uit Jannie Vinke (ANA architecten), Gert-Jan Wisse (Bureau B+B), Walter Dresscher (de natuurlijke stad), Lars Mosman (DubbeLL buurtontwikkelaars) en Esther Vlaswinkel (SVP).

 

Bekijk hier de video over de Stadsrand Zuidoost waarin Gert Jan Wisse en Jannie Vinke de stadsrand introduceren, kenmerken van het gebied uiteenzetten en hun voorstel voor de aanpak van de wijk toelichten.

 

Publicatie ‘Het Stadsranden-lab – nieuwe typologieën voor de kreukelzones van de stad’

De resultaten van alle vijf de locaties zijn gebundeld in een publicatie. De toekomstvisies gaan over de waardering van zowel de begroeiing, als de bebouwing. De conclusies gelden niet enkel voor de Amsterdamse stadsranden, maar zijn voor alle steden, dorpen en wijken interessant waar stedelijke en landschappelijke functies elkaar ontmoeten.
Het boek is vanaf heden te verkrijgen via BNA, ARCAM en via de boekhandel.

 

Het Stadsranden-lab: nieuwe typologieën voor de kreukelzones van de stad
NL, 23×31 cm,
120 pagina’s, full colour
€14,95
ISBN 9 789083057125