Houtlofts

Tags

Hout, Wonen, Woonwerkgebouw

opdrachtgever

Huiz&

programma

flexibel woonwerkgebouw

periode

2017

locatie

Amsterdam

status

gerealiseerd

Houtlofts

 

In de Bosrankstraat in de Buiksloterham heeft ANA in opdracht van Huiz& een serie van vier woonwerklofts ontworpen. Dit gebied zal de komende jaren geleidelijk transformeren van industriegebied naar gemengd woonwerkgebied. Omdat deze omgeving nog lang zal blijven veranderen en nog geen prototypische woonkwaliteiten heeft, is in het ontwerp van de woningen hoog ingezet op interne woonkwaliteit. Dit heeft geleid tot de volgende uitgangspunten:

Ruimtelijkheid – In het ontwerp is gebruik gemaakt van de ruime bouwenvelop om de woonwerkwoningen te voorzien van enorme vides. Deze vides verbinden de verschillende verdiepingen met elkaar en creëren een grote interne kwaliteit van ruimte en licht. Hierdoor ontstaat een bijzondere loftachtige sfeer.

Buitenruimtes – De woningen hebben diepe voortuinen op het zuiden aan de straat. In deze tuin wordt echter ook geparkeerd. Daarom hebben alle woningen één of meerdere grote terrassen op een van de hoger gelegen verdiepingen. Deze terrassen zijn opgevat als buitenkamers. Soms zelfs letterlijk, zoals in de Kaswoning, waar de buitenruimte een belangrijk toevoeging is op de leefruimtes van de woning.

Diversiteit én samenhang – In de Bosrankstraat is elke woning anders. De rij van de vier Houtlofts sluit daarbij aan: binnen een gelijk maatsysteem zijn vier verschillende woonwerktypes gecreëerd met steeds een andere verhouding tussen wonen en werken en met verschillende oplossingen voor de buitenruimtes. Tegelijkertijd wordt nadrukkelijk ook ingezet op samenhang in vorm en materiaal. De vier Houtlofts laten zo zien, dat het realiseren van individuele woonwensen meer kan zijn dan de som der delen.

Duurzaam – De Houtlofts zijn extreem duurzaam. Ze zijn volledig in hout gebouwd. De gelamineerde houten balken van de draagconstructie worden nadrukkelijk zichtbaar gelaten. De woningen zijn niet aangesloten op het stadswarmtenet, omdat eigen energieopwekking uit bodem en zon op termijn veel duurzamer is. Warmte van de Houtlofts wordt geleverd door een individuele warmtepomp voor elke woning. Verder zijn een wtw systeem voor ventilatie en vloerverwarming in alle ruimtes toegepast en zijn zonwerende luiken geïntegreerd in het ontwerp. Op het dak zijn PV panelen en een zonnecollector geplaatst. Met een EPC van minder dan 0,15 zijn de woningen extreem energiezuinig.

 

De Houtlofts zijn in 2016 genomineerd voor de Gouden Aap.