Koppelknopen Almere Haven

Tags

Ouderen, Prijsvraag

opdrachtgever

-

programma

stedenbouwkundig plan

periode

2017

locatie

Almere

status

afgerond

Koppelknopen Almere Haven

 

Eind van de jaren zeventig is Almere Haven gebouwd als een wijk voor jonge gezinnen. Nu vergrijst de wijk heel sterk. De grootste potentiële problemen doen zich vooral voor in de binnenring; de buurten rondom het centrum van Almere Haven. Daar zijn de bestaande woningen niet geschikt voor ouderen en zijn geen voorzieningen die inspelen op hun behoeftes. Tegelijkertijd is de schaal van de woningclusters hier uitgestrekt. Te voet zijn de voorzieningen niet bereikbaar.

Door de afnemende mobiliteit (rollatorradius ca. 250 meter) en een gebrek aan voorzieningen in de wijk (de supermarkt en zorgvoorzieningen zijn naar de rand van de wijk verplaatst) is er voor ouderen in deze buurten weinig aanleiding voor een ommetje. Zij bewegen daardoor minder dan goed zou zijn, met als gevolg dat hun fysieke en mentale gezondheid verslechtert en een groter risico op vereenzaming. Het gebrek aan laagdrempelige activiteiten in de buurt zet haar bewoners buitenspel als het gaat om deelnemen in het sociale milieu. Juist in onze huidige maatschappij waarin zelfredzaamheid benadrukt wordt zijn gezondheid en sociale interactie noodzakelijk voor het langer zelfstandig thuis wonen.

 

De ontwikkeling van nieuwe Koppelknopen in de binnenring van Almere Haven zorgen voor een meer kleinschalige en complete leefomgeving. De Koppelknopen zijn aanleidingen om meer naar buiten te gaan, meer te bewegingen daardoor gemakkelijker met anderen in contact te blijven. In de programmering van buurtknopen wordt ingezet op dagelijkse behoeftes, gezondheid en ontmoeting; zoals boodschappen doen, zorg en gezond samen eten. De nieuwe buurtknopen zijn gericht op ontmoeting op verschillende niveaus. Van een praatje bij de doe-het-zelf supermarkt, ontmoetingsplekken in de openbare ruimte tot gerichte programmering van buurtdiners en zorgpreventieactiviteiten.

 

In het huidige Almere Haven is sprake van een afname van de huishoudgrootte. Transformatie van bestaande woningen is minder kansrijk in Almere Haven, vanwege de complexiteit van de bebouwingsstructuur en de beperkte marktwaarde van de woningen. Sloop/ nieuwbouw is niet nodig omdat er voorlopig voldoende vraag blijft naar betaalbare gezinswoningen. Bovendien is er voldoende ruimte om te verdichten. Daarom gaat dit plan uit van nieuwbouw van kleinschalige gemeenschappelijke woonvormen speciaal voor ouderen bij een aantal van de Koppelknopen. Daarmee wordt tevens het draagvlak voor de nieuwe buurtknopen verder versterkt. Om de buurtknopen te voorzien van een sluitende businesscase zijn nieuwe samenwerkingsverbanden nodig tussen overheid, professionele organisaties/ bedrijfsleven en burgers.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief