Koppelknopen Almere Haven

Tags

Ouderen, Prijsvraag

Opdrachtgever

WHO CARES

Programma

Stedenbouwkundig plan

Locatie

Almere Haven

Periode

2017

Status

Afgerond

Koppelknopen Almere Haven

 

Eind jaren zeventig is Almere Haven gebouwd als een woonwijk voor jonge gezinnen. Inmiddels is de wijk sterk vergrijsd. De grootste potentiële problemen doen zich vooral voor in de binnenring; de buurten rond het centrum van Almere Haven. Daar zijn de bestaande woningen niet geschikt voor ouderen en zijn geen voorzieningen die inspelen op hun behoeftes. Tegelijkertijd is de schaal van de woningclusters hier uitgestrekt. Te voet zijn de voorzieningen niet bereikbaar.

 

Nieuwe Koppelknopen

De ontwikkeling van nieuwe Koppelknopen in de binnenring van Almere Haven zorgt voor een meer kleinschalige en complete leefomgeving. De Koppelknopen zijn aanleidingen om meer naar buiten te gaan, meer te bewegingen en daardoor gemakkelijker met anderen in contact te blijven. In de programmering van buurtknopen wordt ingezet op dagelijkse behoeftes, gezondheid en ontmoeting; zoals boodschappen doen, zorg en gezond samen eten. De nieuwe buurtknopen zijn gericht op ontmoeting op verschillende niveaus. Van een praatje bij de doe-het-zelf supermarkt, ontmoetingsplekken in de openbare ruimte, tot gerichte programmering van buurtdiners en zorgpreventieactiviteiten.

 

In het huidige Almere Haven is sprake van een afname van de huishoudgrootte. Transformatie van bestaande woningen is minder kansrijk vanwege de complexiteit van de bebouwingsstructuur en de beperkte marktwaarde van de woningen. Sloop/ nieuwbouw is niet nodig omdat er voorlopig voldoende vraag blijft naar betaalbare gezinswoningen. Bovendien is er voldoende ruimte om te verdichten. Daarom gaat dit plan uit van nieuwbouw van kleinschalige gemeenschappelijke woonvormen speciaal voor ouderen bij een aantal van de Koppelknopen. Daarmee wordt tevens het draagvlak voor de nieuwe buurtknopen verder versterkt. Om de buurtknopen te voorzien van een sluitende businesscase zijn nieuwe samenwerkingsverbanden nodig tussen overheid, professionele organisaties/ bedrijfsleven en burgers.