Kramatweg: levensloopbestendig wonen in de Indische buurt

Tags

Levensloopbestendig, Wonen

Opdrachtgever

Eigen Haard

Programma

42 levensloopbestendige woningen

Locatie

Amsterdam-Oost

Periode

2017 - 2021

Status

Afgerond

Kramatweg: levensloopbestendig wonen in de Indische buurt

 

In opdracht van Eigen Haard heeft ANA architecten in de Indische buurt in Amsterdam een woongebouw ontworpen met tweeënveertig levensloopbestendige woningen.

 

In de Indische buurt is grote behoefte aan geschikte huurwoningen voor ouderen en grote gezinnen. Op de hoek Kramatweg en Soembawastraat stond een sterk verouderd woongebouw. In overleg met stadsdeel Oost en de zittende bewoners is besloten op dezelfde locatie een nieuw wooncomplex te bouwen voor een gelijk aantal woningen. Er is vooral ingezet op een combinatie van woningen voor ouderen op de verdiepingen en voor gezinnen op de begane grond.

 

Doelstelling van dit project was om moderne, comfortabele woningen te realiseren waarin mensen hun leven lang kunnen blijven wonen en tegelijkertijd het aantal woningen in het bestaande pand te handhaven. Naast woningen die speciaal zijn ontworpen voor ouderen, zijn er op de begane grond vijf vierkamerappartementen voor gezinnen en drie vijfkamerwoningen voor grote gezinnen.

 

De woningen voor ouderen worden ontsloten met een galerij op het zuiden, met een privézone voor elke woning. Privé en collectief raken elkaar en dragen zo bij aan de ontmoeting tussen de bewoners van elke galerij. Op de begane grond zijn de gezinsappartementen, met een keuken aan de straatzijde. De privacy van de slaapkamers aan de straat wordt gewaarborgd door een terugliggende nis met haag die afstand schept tot de stoep. In het gebouw is ook een ontmoetingsruimte voor bewoners opgenomen.

 

Het wooncomplex volgt de contour van het gesloopte pand en maakt op de kop een sprong om de hoek te markeren. De metselwerkgevel zinspeelt op de architectuur van de Gordel ‘20-‘40. De vertanding van het metselwerkvlak is subtiel toegepast ter plaatse van de verbinding van de kop met het hoofdgebouw en bij de aansluiting aan de belending. Karakteristiek voor de plint is een andere plastiek en donkerder metselwerk. Bij de entrees aan de straatzijde zijn nissen gemaakt.

 

In het project is gebruikgemaakt van individuele warmtepompen en een WTW-systeem per woning. Op het dak zijn zonnepanelen geplaatst. Er zijn houten kozijnen met triple glas toegepast. Hiermee is een EPC van 0,2 behaald, 0,2 pt onder de geldende landelijke norm. Ook op het gebied van natuurinclusiviteit zijn diverse maatregelen in het project opgenomen.

 

In de tuinen zijn zes nieuwe bomen van verschillende soorten geplant, zowel de fietsenstalling als de bergingen hebben een groen dak ter compensatie van de bomen die voor de sloop en bouw zijn gekapt. In de noordgevel zijn neststenen ingemetseld voor vleermuizen. Door het toepassen van veel hernieuwbare materialen, zoals houten kozijnen en metselwerkgevels, is een MPG score van 0,7 gerealiseerd.

 

Dit project is genomineerd voor de ARC 22 Architectuur Award.

 

Foto’s: Luuk Kramer.

 

Download brochure