Langer thuis in Heusdenhout

Tags

Collectiviteit, Onderzoek, Ouderen, Zorg

Opdrachtgever

BNA

Programma

wonen en zorg voor ouderen

Locatie

Breda

Periode

2016

Langer thuis in Heusdenhout

 

De wijk Heusdenhout in Breda werd in de jaren ’70 gebouwd en heeft een sterk vergrijzende bewonersgroep. Er zijn zowel hoogbouw- als laagbouwwoningen. In de BNA-studie ‘Langer thuis in eigen huis’ heeft ANA architecten i.s.m. Green&So en Vilans een strategie ontwikkeld voor het ‘Langer thuis wonen’ in een galerijflat.

 

Omdat woningen in een galerijflat gelijkvloers zijn en met een lift bereikbaar leent dit woningtype zich relatief goed voor ouderen. Uit interviews met bewoners is gebleken dat ze met name behoefte hebben aan ontmoeting. Om in te spelen op een afnemende mobiliteit bij ouderen en om vereenzaming te voorkomen vindt men het heel prettig om mensen in de directe omgeving te kunnen ontmoeten.

 

Bij afnemende mobiliteit komen de meeste bewoners maar weinig buiten. De directe omgeving van de galerijflats is heel onaantrekkelijk en de voorzieningen zijn vaak best ver weg. De galerijflat is bovendien een relatief anonieme woonvorm; contact met buren is geen vanzelfsprekendheid. Ook is er in de flats geen ruimte gecreëerd voor ontmoeting.

 

In de door ANA ontwikkelde strategie wordt ingezet op het realiseren van een ontmoetingsruimte en een ontmoetingstuin. De ontmoetingsruimte grenst direct aan de entree, waardoor hij voor alle bewoners goed te bereiken is. Ook grenst hij direct aan de ontmoetingstuin, zodat de stap naar buiten laagdrempelig is. Er zijn twee vormen onderscheiden. Op meer centrale plekken in de buurt ligt de eenvoudige vorm voor de hand,- deze is alleen gericht op ontmoeting. Op meer perifere locaties in de buurt kan ingezet worden op de uitgebreide vorm waarin ook beperkte ruimte is voor voorzieningen als een flexruimte voor een diëtist(e), fysiotherapeut of kapper, een therapeutisch zwembad dat door bewoners en door ouderen en gehandicapten uit de naastgelegen gebouwen kan worden gebruikt. Vanzelfsprekend veronderstelt deze laatste vorm ook een uitgebreider netwerk van aandeelhouders.