Langer thuis in Heusdenhout

Tags

Collectiviteit, Onderzoek, Ouderen, Zorg

opdrachtgever

BNA

programma

wonen en zorg voor ouderen

periode

2016

locatie

Heusdenhout

Langer thuis in Heusdenhout

 

Breda Heusdenhout is een wijk uit de jaren ’70 met een sterk vergrijzende bewonersgroep. In de BNA studie ‘Langer thuis in eigen huis’ heeft ANA architecten i.s.m. Green&So en Vilans een strategie ontwikkeld voor het ‘Langer thuis wonen’ in het woningtype galerijflat. Dit woningtype leent zich relatief goed voor ouderen omdat de woningen gelijkvloers zijn en met een lift bereikbaar. Uit interviews met bewoners is gebleken dat hun behoefte dan ook met name betrekking heeft op ontmoeting. Om in te spelen op een afnemende mobiliteit bij ouderen en om vereenzaming te voorkomen vindt men het heel prettig om mensen in de directe omgeving te kunnen ontmoeten. Bij afnemende mobiliteit komen de meeste bewoners maar weinig buiten, omdat de directe omgeving van de galerijflats heel onaantrekkelijk is en de voorzieningen vaak best ver weg zijn. De galerijflat is een relatief anonieme woonvorm, contact met buren is geen vanzelfsprekendheid. Bovendien is er in de flats geen ruimte voor ontmoeting. In de ontwikkelde strategie zetten we in op het realiseren van een ontmoetingsruimte en een ontmoetingstuin. De ontmoetingsruimte grenst direct aan de entree, waardoor hij voor alle bewoners goed te bereiken is. Ook grenst hij direct aan de ontmoetingstuin, zodat de stap naar buiten laagdrempelig is. Er zijn twee vormen onderscheiden. Op meer centrale plekken in de buurt ligt de eenvoudige vorm voor de hand, deze is alleen gericht op ontmoeting. Op meer perifere locaties in de buurt kan ingezet worden op de uitgebreide vorm waarin ook beperkte ruimte is voor voorzieningen: een flexruimte voor diëtiste, fysiotherapeut of kapper, een therapeutisch zwembad dat door bewoners en door ouderen en gehandicapten uit de naastgelegen gebouwen kan worden gebruikt. Vanzelfsprekend veronderstelt deze laatste vorm ook een uitgebreider netwerk van aandeelhouders.

ANA architecten deed dit onderzoek in samenwerking met: Green&So, Vilans