Masira

Tags

Wonen

Opdrachtgever

Farwest

Programma

106 woningen

periode

2004-2010

locatie

Delflandplein, Amsterdam

status

gerealiseerd

Masira

 

In de noordstrook van de Delflandpleinbuurt in stadsdeel Slotervaart ligt Masira, een blok voor 106 koopwoningen. Het stedenbouwkundig plan, dat als raamwerk diende voor de opgave, voorzag in het vervangen van stempels door bouwblokken, het formaliseren van openbare ruimte en het definiëren van architectonische eenheden. Hoe kan het oorspronkelijk tuinstedelijk karakter van de buurt worden verstedelijkt? Het project is daarmee, zowel een reactie, als een commentaar op de transformatie van de stedenbouwkundige context.

 

De thematiek van inside-out is afleesbaar in de samensmelting van stedenbouwkundige en architectonische eigenschappen die terugvoeren op zowel de stempelstad, als het gesloten bouwblok. Het project is hybride. Het presenteert zich als gesloten bouwblok, waarbij de oriëntatie van de woningen voortkomt uit de strokenbouw, die de Tuinsteden kenmerkt.

 

Ook in het binnenhof is afgeweken van de vraagstelling om deze te privatiseren. De hoftuin is opgevat als een mix van particuliere, collectieve en publieke ruimte, die toegankelijk is via grote poorten aan beide lange zijden van het gebouw. Het gebouw kan daarom niet ontleed worden in een formele zijde aan de straatkant en informele zijde in het binnenhof.

 

In tegenstelling tot de klassieke voorbeelden van stempels en gesloten blokken, biedt het project bovendien onderdak aan een groot aantal uiteenlopende woningtypen. De volledige bandbreedte tussen de vraag naar huisvesting voor eenpersoonshuishoudens en grote gezinnen, wordt gedekt. De diversiteit aan woningen wordt onder meer gerealiseerd door zowel ontsluitingstypologieën, als buitenruimtetypen en gebruiksoppervlakten te variëren.

 

Binnen een generiek gevelconcept, waarin formeel en informeel, voorkant en achterkant versmelten, zijn zowel de clusters van typen als de afzonderlijke woningen afleesbaar gebleven. Door de formele, maar flinterdunne huid die bestaat uit het semi-transparante 3D-glas, is het informele interieur van het gebouw zichtbaar. De conceptie van de gevel bemiddelt daardoor eveneens tussen de gesloten wanden met openingen van het formele bouwblok en gevelstructuur met vullingen, die de gebouwen in de stempels van de tuinsteden kenmerkt.