Participatieve stedenbouw in de Van der Kunbuurt

Tags

Flexibiliteit, Wonen

Opdrachtgever

Stadgenoot en gemeente Amsterdam

Locatie

Amsterdam

Periode

2019 - 2020

Status

In ontwikkeling

Van der Kunbuurt: stedenbouw met bewoners

 

Samen met de bewoners van de Van der Kunbuurt, Stadgenoot en gemeente Amsterdam heeft ANA gewerkt aan een stedenbouwkundige studie naar de Van der Kunbuurt. Deze buurt ligt tussen het Amstelstation en de Amstel en is gebouwd in de jaren ’50. De woningen in de buurt zijn sterk verouderd. Daarnaast is er een grote woningnood in Amsterdam en zijn de plekken in de nabijheid van de grote stations bij uitstek geschikt om duurzaam te verdichten.

 

Er is lange tijd gesproken over sloop van de huidige blokken en nieuwbouw voor dit gebied. Deze studie was erop gericht de nieuwbouwoptie te onderzoeken en inzichtelijk te maken. Daarna hebben de huidige bewoners gestemd over de vraag of er wel of niet gesloopt zou moeten worden.

 

In drie meedenksessies zijn de wensen van de bewoners opgehaald en vertaald naar een aantal stedenbouwkundige modellen waarin tevens de wensen van Stadgenoot en de gemeente zijn meegenomen. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn de sociale veiligheid in het gebied, een groen en luw karakter in het hart van de buurt, een kleinschalige korrelgrootte en een zorgvuldige hoogteopbouw om een zo optimale bezonning te garanderen. Het studietraject is afgesloten met een uitgangspuntendocument dat wordt meegenomen bij de verdere planuitwerking. Eind 2020 hebben de bewoners met een meerderheid van 77% gekozen voor nieuwbouw.

 

Bekijk de video van Stadgenoot over van der Kunbuurt.