Participatieve stedenbouw in de Van der Kunbuurt

Tags

Flexibiliteit, Wonen

opdrachtgever

Stadgenoot en gemeente Amsterdam

periode

2019 - 2020

locatie

van der Kunbuurt

status

in ontwikkeling

Van der Kunbuurt

Stedenbouw met bewoners

Samen met de bewoners van de van der Kunbuurt, Stadgenoot en de gemeente Amsterdam heeft ANA gewerkt aan een stedenbouwkundige studie naar de van der Kunbuurt. De van der Kunbuurt ligt tussen Amstelstation en de Amstel en is gebouwd in de jaren ’50. De woningen in de wijk zijn sterk verouderd. Daarnaast is er een grote woningnood in Amsterdam en zijn de plekken in de nabijheid van de grote stations bij uitstek geschikt om duurzaam te verdichten.
Er is lange tijd gesproken over sloop van de huidige blokken en nieuwbouw voor dit gebied. Deze studie was erop gericht de nieuwbouw optie te onderzoeken en inzichtelijk te maken. Daarna hebben de huidige bewoners gestemd over de vraag of er wel of niet gesloopt zou moeten worden.

In drie meedenksessies zijn de wensen van de bewoners opgehaald en vertaald naar een aantal stedenbouwkundige modellen waarin tevens de wensen van Stadgenoot en de gemeente zijn meegenomen. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn de sociale veiligheid in het gebied, een groen en luw karakter in het hart van de buurt, een kleinschalige korrelgrootte en een zorgvuldige hoogteopbouw om een zo optimale bezonning te garanderen.Het studietraject is afgesloten met een uitgangspuntendocument dat wordt meegenomen bij de verdere planuitwerking, indien er gekozen wordt voor het sloopnieuwbouwscenario.

Eind 2020 hebben de bewoners met een meerderheid van 77% gekozen voor nieuwbouw.

Bekijk hier ook de video van Stadgenoot over van der Kunbuurt  https://bit.ly/2EvKmdH