Van der Kunbuurt

Tags

Flexibiliteit, Wonen

opdrachtgever

Stadgenoot en gemeente Amsterdam

progamma

Stedenbouw met bewoners

periode

2019 - heden

locatie

van der Kunbuurt

status

ontwikkeling

website

-

Van der Kunbuurt

Stedenbouw met bewoners

 

Samen met de bewoners van de van der Kunbuurt, Stadgenoot en de gemeente Amsterdam heeft ANA de afgelopen periode gewerkt aan een stedenbouwkundige studie naar de van der Kunbuurt.

 

De van der Kunbuurt ligt tussen Amstelstation en de Amstel en is gebouwd in de jaren ’50. Er wordt al langere tijd gesproken over sloop van de huidige blokken en nieuwbouw voor dit gebied. De woningen zijn sterk verouderd. Daarnaast is er een grote woningnood in Amsterdam en zijn de plekken in de nabijheid van de grote stations bij uitstek geschikt om duurzaam te verdichten.  Er is nog geen besluit genomen over sloop, daar hebben de huidige huurders een belangrijke stem in.

 

In drie meedenksessies zijn de wensen van de bewoners opgehaald en vertaald naar een aantal stedenbouwkundige modellen waarin tevens de wensen van Stadgenoot en de gemeente zijn meegenomen.

 

Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn de sociale veiligheid in het gebied, een groen en luw karakter in het hart van de buurt, een kleinschalige korrelgrootte en een zorgvuldige hoogteopbouw om een zo optimale bezonning te garanderen.

Het studietraject is afgesloten met een uitgangspuntendocument dat wordt meegenomen bij de verdere planuitwerking, indien er gekozen wordt voor het sloopnieuwbouwscenario.

 

Bekijk hier ook de video van Stadgenoot over van der Kunbuurt  https://bit.ly/2EvKmdH