Geselecteerd voor Stadsranden-lab!

We zijn geselecteerd voor het Stadsranden-lab!

Het Stadsranden-lab is een ontwerpstudie naar nieuwe typologieën voor de kreukelzone tussen stad en landschap, geïnitieerd door Arcam en BNA onderzoek.

 

De stadsranden zijn weer in the picture. In een tijdsgewricht waarin het bouwen binnenstedelijk moet gebeuren om de landschappen te sparen, is het belangrijk om te kijken naar de randen van onze alsmaar verdichtende steden.
In de stadsrand ontmoeten stad en land elkaar, en is er naast wonen en bedrijvigheid ook ruimte voor onder andere volkstuincomplexen, recreatiegebieden en rommelzones. Per stadsrand is de samenstelling en het krachtenveld tussen deze verschillende functies anders. Maar alle randen hebben gemeen, dat zij als een ‘kreukelzone’ werken: een gebied dat de botsing tussen het hoogstedelijke rood en het landschappelijke groen absorbeert.

 

Ons team bestaat uit Jannie Vinke (ANA architecten), Gert-Jan Wisse (Bureau B+B), Walter Dresscher (de natuurlijke stad), Lars Mosman (DubbeLL buurtontwikkelaars), Esther Vlaswinkel (SVP) en Hans Karssenberg (Stipo).

 

Samen gaan we de komende maanden aan de slag met de grens van stad en Diemerscheg!