Maria Dau

Maria Dau

 

 

 

De Duitse architect Maria werkt al meer dan vijf jaar in Nederland. In 2016 studeerde ze af aan de
Universität der Künste’ in Berlijn. Ook heeft ze heeft in Parijs gestudeerd en in Polen stage gelopen.
De experimentele en conceptgedreven architectuur in Nederland sprak haar erg aan. De eerste jaren
heeft zij ervaring opgedaan in Rotterdam bij verschillende grootschalige stedenbouwkundige plannen,
architectonische ontwerpen en kleinschalige verbouwingen en herontwikkelingen. De doelgerichte aanpak
en de brede kijk op woningbouw van ANA sprak haar enorm aan. In de toekomst wil Maria graag een
ontwerp maken in samenwerking met toekomstige gebruikers en omwonenden.