Thema: Langer thuiswonen

Een van de belangrijke thema’s in het wonen van dit moment is het zo lang, gezond en actief mogelijk zelfstandig blijven wonen.

ANA is in vele projecten en onderzoeken actief bezig met dit thema en ontwikkelt zo veel kennis en ervaring op het gebied van ouderen, wonen en zorg. Deze opgave vraagt om innovatie en integrale kennis op zowel ruimtelijk, procesmatig als financieel gebied. We werken daarom samen met experts uit andere vakgebieden en we initiëren zelf ontwerponderzoek. Een belangrijke bron van kennis zijn gesprekken die we aangaan met (toekomstige) ouderen.

De projecten waarbij we betrokken zijn spelen zich af op allerlei vlakken: aanpassen bestaande woningen, ontwikkelen van nieuwe collectieve woonvormen en procesbegeleiding. De opgaven spelen zich vaak af in bestaande wijken en dorpen, en zijn complex, zowel ruimtelijk, procesmatig als financieel. Daarom benaderen wij de opgave altijd integraal, betrekken alle belanghebbenden vertalen deze input in integrale, maar ook beeldende strategieën, omdat aansprekende beelden een complex proces van ontwikkeling en verandering op gang kunnen helpen.
In deze nieuwsbrief drie projecten binnen dit thema in Breda, Almere Waterwijk en Groningen Paddepoel.

 

Ana nieuws 9/2016 Thema: Langer thuiswonen